De bezetting / Occupation https://www.hethuisvan4045.com/apps/photos/ De bezetting / Occupation Affiches met propaganda of verordeningen werden door de Duitsers verspreid en in elke gemeente opgehangen. / Posters with propaganda or regulations were spread by the Germans and posted in every commune. https://www.hethuisvan4045.com/apps/photos/photo?photoID=128208618 128208618 Met propaganda probeerden de Duitsers de bevolking in de bezette gebieden te overtuigen dat het Duitse leger onoverwinnelijk was. https://www.hethuisvan4045.com/apps/photos/photo?photoID=127919993 127919993 Propagandaboekjes en postkaarten. https://www.hethuisvan4045.com/apps/photos/photo?photoID=140903444 140903444 Duits uniform met uitrusting, rond 1943. / German uniform and equipment, around 1943. https://www.hethuisvan4045.com/apps/photos/photo?photoID=127824023 127824023 Een Duitse rugzak van luitenant Luer, met wat persoonlijke spullen. / Lieutenant Luers German backpack with some personal equipment. https://www.hethuisvan4045.com/apps/photos/photo?photoID=127824024 127824024 Deze wegwijzer naar de Standortkommandantur werd door de Duitsers in Ieper opgehangen. Het uniform is van een Duitse infantriesoldaat in 1943. / The Germans posted this roadsign, pointing to the Standortkommandantur, in Ypres. The uniform was worn by a German infantry soldier in 1943. https://www.hethuisvan4045.com/apps/photos/photo?photoID=127824025 127824025 Een Duitse medische hulpkoffer, door de Duitsers achtergelaten in Beselare. / A German first-aid box, left at the village of Beselare. https://www.hethuisvan4045.com/apps/photos/photo?photoID=127824026 127824026 Binnenin. The inside. https://www.hethuisvan4045.com/apps/photos/photo?photoID=127824027 127824027 Een bekendmaking van verplichte tewerkstelling in Duitsland. / An announcement of compulsory labor service in Germany. https://www.hethuisvan4045.com/apps/photos/photo?photoID=128208619 128208619 Een koffer, reeds gepakt, voor een verplicht tewerkgestelde, klaar omnaar Duitsland te vertrekken. / A suitcase, already packed, to a forced worker, ready to go to Germany. https://www.hethuisvan4045.com/apps/photos/photo?photoID=127824029 127824029 Met deze affiche probeerde men jongens warm te maken om te werken als vliegtuigmechanicien bij het Duitse Junkers. / With this poster the Germans tried to call up boys to work as an airplane-technician at the Junkers' factory. https://www.hethuisvan4045.com/apps/photos/photo?photoID=127965910 127965910 'Een nieuwe baan wordt u aangeboden! Welvaart door arbeid in Duitsland.' / 'A new job is offered to you! Prosperity through labour in Germany.' https://www.hethuisvan4045.com/apps/photos/photo?photoID=128208617 128208617 Het uniform van een Belgische rijkswachter. Tijdens de bezetting bleven zij het grootste deel van hun taken verder uitvoeren onder Duits toezicht. Ze werden onder andere ingezet in de strijd tegen de zwarte markt. https://www.hethuisvan4045.com/apps/photos/photo?photoID=139175690 139175690